' St. Aloysius High School Kanpur

ICSE TOPPERS ABOVE 90%

2023 - 2024


KESHAV SHARMA
97.60%


PRIYANSH KUMAR
97.40%


OM CHATURVEDI
95.80%


PRABHAT KUMAR SINGH
95.60%


ANURUDH JAISWAL
93.40%


BASHAR KHAN
93.20%


CHINMAY PANDEY
93.2%


HARDIK TRIVEDI
93.20%


TANISHQ PAL
91.80%


ARIHANT CHAUDHARY
91.20%


GARV KIDDER
91.20%


ATHARVA SHARMA
91%


GARV GUPTA
90.40%


MOHAMMAD HADI
90.40%


MOHD ZARAN SIDDIQUI
90%
2022 - 2023
2021 - 2022
2020 - 2021
2019 - 2020
2018 - 2019
2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2006 - 2007
2005 - 2006
2004 - 2005
Copyright © 2020 St. Aloysius' High School, Kanpur. All Rights Reserved | Designed & Maintained by