' St. Aloysius High School Kanpur

ICSE TOPPERS ABOVE 90%

2022 - 2023


AKSHAY BAJPAI
96.40%


DEVANNSH MISHRA
96.00%


HARSHIT SONKER
96.00%


RAGHVENDRA SHARAN SINGH
95.60%


SHARONE PAUL PARE
95.60%


AKSHAT SRIVASTAVA
94.60%


MANAS TIWARI
94.2%


HRITANSH DIXIT
93.60%


ALAKSHENDRA SHUKLA
93.00%


VARAD MAYTHLA
93.00%


VINCIENT KALASIA
92.80%


BHAVESH KUMAR TIWARI
92.40%


KARTIK SINGH
91.80%


ASHHAR RAHEEM
91.20%


SAKSHAM YADAV
91.00%


VIHAAN MAHESHWARI
90.80%

2021 - 2022
2020 - 2021
2019 - 2020
2018 - 2019
2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2006 - 2007
2005 - 2006
2004 - 2005
Copyright © 2020 St. Aloysius' High School, Kanpur. All Rights Reserved | Designed & Maintained by